Czytaj więcej...

REGULAMIN IV KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW

KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY III GIMNAZJUM

POD HASŁEM „NA FALI LEGEND POMORZA”

 I.ZAGADNIENIA OGÓLNE:

 1. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej ogłasza IV konkurs czytelniczy w związku ze Świętem Patrona Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej, które będzie obchodzone dnia 30 maja 2019 roku.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII SP oraz klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 3. Informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły

II. TERMIN KONKURSU:

Przeprowadzenie konkursu: 27 maja 2019 r. (poniedziałek) – godzina wychowawcza godzina 10.45.

Ogłoszenie wyników: 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – uroczysty apel z okazji Święta Szkoły.

III. CELE KONKURSU:

 1. Sprawdzenie stopnia znajomości treści legend polskich z regionu Pomorza.
 2. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Popularyzacja legend polskich.
 4. Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej
 5. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 6. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej, pobudzanie kreatywności i wyobraźni uczniów.
 7. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 8. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

 IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 1. Każdy uczeń z klas IV – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum bierze udział w konkursie czytelniczym.
 2. Uczestnicy konkursu piszą test wiedzy związany z legendami Pomorza.
 3. Konkurs odbędzie się w II kategoriach wiekowych:

           - dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,

           - dla uczniów klas VII – VIII oraz klasy III gimnazjum .

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu złożonego z zadań otwartych i zamkniętych zawierającego pytania związane z treścią wybranych legend.
 2. Pytania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu znajomości legend polskich z regionu Pomorza:

LEGENDY:

1) „Bursztynowy skarb” w: „Bursztynowy skarb” Legendy z serca Kaszub, Janusz Mamelski

2) „Zatopienie Helu” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

3) „Zaczarowana księżniczka” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

4) „Buty, co pracowitości nauczyły” w: „Legendy Rybackie”, Grzegorz J. Schranke, Ryszard Struck

5) „Kaszubskie wiatry” w: „Legendy Rybackie”, Grzegorz J. Schranke, Ryszard Struck

 

6.Ogłoszenie wyników konkursu czytelniczego nastąpi 3 czerwca 2019r.

7.Podczas konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.

8. Nagrodzeni uczniowie otrzymają pozytywną uwagę z zachowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATORZY

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BAŚNI POLSKIEJ  W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ

Czytaj więcej...17 kwietnia przedszkolaki tradycyjnie usiadły do uroczystego „Śniadania Wielkanocnego”. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w przygotowania. Wcześniej wspólnie dekorowały sale, malowały pisanki oraz piekły babki wielkanocne. Wszystkie te wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazły się na stole. Tego dnia najmłodsi zasiadli do stołu, który uginał się od świątecznych przysmaków, aby w gronie najbliższych kolegów podzielić się jajkiem i złożyć sobie życzenia. O znaczeniu pokarmów świątecznych - dzieci dowiedziały się wcześniej na zajęciach. Dziękujemy Pani Dyrektor – Wioletcie Czemarnik za przeczytanie bajeczki wielkanocnej, która wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. Ten dzień miał wyjątkowy charakter: dzieci śpiewały piosenki świąteczne oraz spędziły czas na zabawach  związanych z tradycjami wielkanocnymi. Spotkanie przy wspólnym stole sprawiło przedszkolakom wiele radości.

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej...W ostatnim czasie głównym tematem naszych zajęć były zwierzęta wiejskie. Żabki dokonały podziału zwierząt i wyróżniły te, które mieszkają na wsi. Dzieci poznały również ich domy oraz produkty, jakie otrzymujemy, dzięki pracy w gospodarstwie. Chętne przedszkolaki mogły spróbować wydoić krowę. Dzieci miały za zadanie wymyślić dla krowy imię, nazwały ją Łaciatka. W kolejnych dniach przedszkolaki poznawały odgłosy zwierząt wiejskich: konia, kury, owcy itp. Dzieci ćwiczyły swoją spostrzegawczość odgadując jakie zwierzątko schowało się np. do stodoły. Nie zabrakło rozmów na temat różnic między wsią a miastem, oglądania książeczek oraz układania puzzli przedstawiających zwierzęta mieszkujące w zagrodzie. Na koniec najmłodsi wykonali pracę plastyczną - owieczkę.

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej...Podsumowaniem Ogólnopolskiego Programu Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” był konkurs plastyczny dla uczniów z klas „0”, Ia, Ib. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej na tematy poruszane podczas warsztatów. Dzieci wykazały się ciekawymi pomysłami i pięknym wykonaniem swoich prac. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
I miejsce: Kacper Zima („0”), Natalia Wiktor („0”), Michał Skóra (Ia), Emilia Cetnar (Ib).
II miejsce: Wiktoria Skóra („0”),, Mikołaj Skóra („0”), Marlena Toton („0”), Marcin Rakoczy (Ia), Kamila Wiater (Ib), Antoni Świstak (Ib), Adrian Czaja (Ib), Izabela Stęgowska (Ib).
III miejsce: Jakub Ciołek („0”), Kacper Sowiźrał („0”), Gabriela Wójcik („0”), Patryk Strzałka (Ia), Kamila Jezior (Ib), Szymon Wanat (Ib).

GALERIA ZDJĘĆ

Agnieszka Baran

Czytaj więcej...„Licytacja dobroci” – pod takim hasłem odbyła się, tradycyjna już w naszej szkole, akcja charytatywna. Nie od dziś słusznie twierdzi się, że dobro wyświadczone innym powraca do nas. Dobrze o tym wiedzą nasi uczniowie, którzy chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Jedną z licznych, które organizuje nasza szkoła (Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Teatralne), jest licytacja przedmiotów przyniesionych przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Chodzi o przebicie stawki dobroci, gdyż wszystkie licytowane przedmioty przekazywane są z dobrego serc. Ich liczba może oszałamiać, a zaangażowanie licytujących wprawiać w zdumienie. Cel jest jasny – dzieci i młodzież naszego rejonu, które wymagają kosztownego leczenia, wykwalifikowanej opieki oraz specjalistycznej aparatury medycznej, a także zwykłych przyborów szkolnych. Dzięki hojności rodziców ich dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby innych. Co ważne, licytacja budzi wielkie emocje, jest wydarzeniem, przy którym uczniowie świetnie się bawią, co bardzo integruje społeczność szkoły. Zresztą nikomu nie trzeba udowadniać, że bycie dobrym uszczęśliwia. Wystarczy zobaczyć naszych uczniów wracających ze szkoły. Czy uśmiech na ich twarzach jest tylko wynikiem zakończonych lekcji, czy może ma głębsze źródło, w świadomości, że pomogło się komuś, na którego twarzy również pojawi się uśmiech..?

Ks. Piotr Staryszak

GALERIA ZDJĘĆ