File0531

 

Mgr Wioletta Czemarnik - dyrektor szkoły, język polski

Ks. Marian Baran - religia

Ks. Daniel Sączawa - religia

Ks. Wojciech Zygo - religia

Mgr Wiesława Miąso - język polski, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

Mgr Marta Szpara - język polski, biblioteka

Mgr Liliana Zielińska - język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa,  biblioteka, zajęcia świetlicowe

Mgr Joanna Wojnarowska - matematyka

Mgr Krzysztof Zdziebko - wychowanie fizyczne

Mgr Stanisław Wośko - muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe

Mgr Jolanta Bobulska - wychowanie fizyczne

Mgr Gabriela Ciebień - język angielski, zajęcia świetlicowe

Mgr Natalia Stasik - język angielski, zajęcia świetlicowe

Mgr Barbara Jabłońska - biologia, fizyka, przyroda, chemia

Mgr Małgorzata Kosińska-Mucha - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

Mgr Elżbieta Strzałka - historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Inż. Szymon Wośko - technika, informatyka, zajęcia świetlicowe

Mgr Anna Jasek - nauczyciel wspomagający

Mgr Monika Kramarz - nauczyciel wspomagający

Mgr Monika Daniec - edukacja wczesnoszkolna, religia

Mgr Marzena Bartusik - edukacja wczesnoszkolna, religia

Mgr Sylwia Gibek - edukacja wczesnoszkolna

Mgr Agnieszka Kucab - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Mgr Sylwia Białorucka - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

Mgr Beata Zymróz - edukacja przedszkolna, zajęcia świetlicowe

Mgr Małgorzata Kot - edukacja przedszkolna

Mgr Anna Mazur - edukacja przedszkolna

Mgr Agnieszka Ciosek - edukacja przedszkolna

Mgr Małgorzata Tokarz - edukacja przedszkolna

p. Dorota Wośko - woźna oddziałowa

p. Regina Czarnecka - woźna oddziałowa

p. Dorota Kopala - woźna oddziałowa

p. Magdalena Królikowska - pracownk obsługi

p. Irena Bieszczad - pracownik obsługi

p. Bożena Wójcik - pracownik obsługi

p. Renata Przypek - pracownik obsługi

p. Barbara Skóra - pracownik obsługi

p. Jacek Kurnyta - pracownik obsługi

 

 

Nasza kadra...