Drukuj

Procedura przeprowadzenia dezynfekcji w szkole

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

Procedura organizacji przerw i dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Procedura COVID-19