b_150_100_16777215_00_images_silhouettes-808153_960_720.jpgREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Z baśnią i legendą przez Polskę”
II edycja konkursu (na rok 2017) obejmuje region Śląska

Tematyka konkursu jest ściśle związana ze świętem naszej szkoły (obchody
II rocznicy nadania imienia Baśni Polskiej Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej), które odbędą się 1 czerwca 2017 r.
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Dyrektor Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej – p. Wioletta Czemarnik
Opiekun konkursu: p. Agnieszka Baran
2. CELE KONKURSU:
- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci
- zachęcanie do rozwoju twórczego dzieci
- upowszechnienie i poszerzanie zainteresowań literaturą baśni polskiej wśród uczniów


3. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej:
I kategoria: przedszkole i klasy 0
II kategoria: klasy I-III
4. TERMINARZ KONKURSU:
- Rozpoczęcie konkursu – 10 kwietnia 2017 r.
- Zakończenie przyjmowania prac – 19 maja 2017 r,
- Rozstrzygnięcie konkursy – 22 maja 2017 r.
- Wręczenie nagród – 1 czerwca 2017 r.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1) Na zajęciach szkolnych uczniowie zostaną zapoznani z podanymi tekstami.
2) Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie ilustracji jednej sceny, przygody lub postaci z dowolnie wybranej przez siebie baśni polskiej z regionu Śląska zamieszczonych w wykazie baśni i legend polskich (załącznik nr.1). Podane teksty dostępne są w bibliotece szkolnej i u wychowawców.
3) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonana przez siebie pracę.
4) Format pracy - kartka A3 (inny format nie będzie uwzględniany w konkursie).
5) Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną.
6) Każda praca musi być opatrzona na odwrocie opisem uwzględniającym dane:
imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu,
tytuł baśni i jej autor,
7) Prace należy składać u wychowawców klas.
8) Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgoda na publikacje prac.
6. PRZEBIEG KONKURSU
1) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
2) Pod uwagę będzie brana pomysłowość autorów, technika wykonania pracy, walory artystyczne, estetyczne i edukacyjne, samodzielność wykonywania prac.
3) Prace zostaną nagrodzone.
4) Wystawa prac odbędzie się 1 czerwca na głównych uroczystościach związanych
z obchodami Święta Szkoły.
5) Regulamin konkursu oraz wykaz legend i baśni polskich dostępny jest na stronie szkoły http://www.niedzwiada.edu.pl/

ZAPRASZAMY DO KONKURSU!

Załącznik nr.1.
Legendy Śląskie „Skarbnikowe Czary” z cyklu „Legendy Polskie” oprac. Ewa Stadtmüller:
1) „Czerwone i czarne kamienie”
2) „Żabi kamrat”
3) „Największy skarb”